GIPS MONT-M društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje radova u graditeljstvu
GIPS MONT-M d.o.o.

Sjedište: HR-40000 ČAKOVEC, Ulica Putjane 103

Pravni odnosi – osnivački akt:
Izjava o osnivanju od dana 12. studenoga 2009. godine.
Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-09/1531-2 od 08.12.2009. za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070090832.
Odlukom člana društva od 08.02.2022. izmijenjeno je sjedište društva te su izmijenjene odredbe Izjave o osnivanju od 12.11.2009. u vezi sjedišta društva radi čega je donesen potpuni tekst Izjave o osnivanju dana 24.02.2022. koji se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital: 2.654,46 euro

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR5623400091116038056

OIB (VAT ID): HR 82526204497

EUID: HRSR.070090832

Uprava – osobe ovlaštene za zastupanje:
Josip Pongračić, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Marija Pongračić, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno