Konkurentnost I učinkovitost 2

KONKURENTNOST I UČINKOVITOST 2

NAZIV PROJEKTA

gipsIT – IKT tehnologijama do povećanja konkurentnosti poduzeća GIPSMONT – M d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Poduzeće GIPSMONT – M d.o.o. provodi projekt pod nazivom „gipsIT – IKT tehnologijama do povećanja konkurentnosti poduzeća GIPSMONT – M d.o.o.“.

Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, kod Poziva: KK.03.2.1.19, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta uvodi se holistički IKT sustav u poduzeće Gipsmont-M d.o.o. sa svrhom optimizacije i povezivanja poslovnih procesa unutar poduzeća te nabava nove informatičke opreme.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije, a specifični ciljevi koji će se ostvariti provedbom projekta su: povećanje efikasnosti i učinkovitosti poslovnih procesa kroz implementaciju suvremenih IKT rješenja, potaknuti će se privatna ulaganja poduzetnika, povećanjem obujma poslovanja otvoriti nova radna mjesta, , te povećati prihod od prodaje. Rezultati projekta su nabavljena i instalirana nova informatička oprema te nabavljen i instaliran softver za poboljšanje poslovnih procesa i educirani korisnici za korištenje novog softvera.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 254.500,00 HRK

Prihvatljivi troškovi: 203.600,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 150.664,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

1. siječanj 2020. – 1. siječanj 2021.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Josin Pongračić

e-mail: gmm.jp@hotmail.com

Linkovi:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija